Logga in

Energideklaration för brf:er

Få hjälp av Nabo att upprätta en energideklaration i din bostadsrättsförening eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. Kontakta oss för en offert. 

Begär offert
Möt Jan, vår expert inom energioptimering

Jan Andersson, Energikonsult

Jan jobbar som energikonsult på Nabo och uppför bl.a. energideklarationer och mer omfattande energiutredningar åt bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. 

Allt du behöver veta om energideklarationer

En energideklaration är ett dokument som syftar till att ge översiktlig information om energianvändningen i en fastighet. Det gäller oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller en kommersiell fastighet. 

Energideklarationen är en resurs för alla som funderar på att hyra eller köpa en bostad. Energideklarationer kan användas för att jämföra byggnader med varandra. De ger information om inomhusmiljön och om energiförbrukningen. På så vis kan man bilda sig en god uppfattning om hur höga driftskostnaderna är. En energideklaration utförs av en certifierad energiexpert och gäller i tio år. 

Vad ska en energideklaration innehålla?

En energideklaration innehåller bland annat följande uppgifter:

När behöver man upprätta en energideklaration? 

Det är lag på att det ska finnas en energideklaration för en brf och andra byggnader som upplåts med nyttjanderätt, det vill säga även hyresrätter och kommersiella lokaler. Vidare krävs det för större byggnader som allmänheten har tillgång till, såsom vårdinrättningar, skolor och bibliotek. Dessutom säger lagen om energideklarationer att även byggnader som upplåts med äganderätt, till exempel villor, ska energideklareras när de uppförs eller i samband med att de ska säljas. 

Undantagen som bekräftar regeln

Vissa undantag finns gällande krav på energideklaration. För byggnader som används inom industri eller verkstad eller är mindre än 50 kvadratmeter stora måste det inte finnas någon energideklaration. Sommarstugor och andra byggnader som nyttjas under en begränsad del av året ingår inte. Fastigheter där energianvändningen inte har som syfte att påverka inomhusklimatet till att vara minst 10 plusgrader behöver heller inte deklareras enligt lagen om energideklaration.

Varför behövs en energideklaration?

Syftet med energideklarationen är att kartlägga byggnaden och dess energianvändning samt utreda hur byggnaden kan energieffektiveras. I energideklarationen går det att även att se information om inomhusklimatet där bland annat uppgifter om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt radonmätning redovisas.

Genom den obligatoriska platsbesiktningen får energiexperten möjlighet att se hur energifördelningen ser ut i fastigheten samt vilka energieffektiva åtgärder fastighetsägaren kan utföra för att minska energiåtgången. Att minska energianvändningen i en fastighet kan ske på flera sätt, dels genom att driftoptimera den befintliga utrustningen men även genom att byta ut befintliga installationer till mer energieffektiva. Energideklarationen med dess åtgärdsförslag blir därför ett bra verktyg och komplement till fastighetens underhållsplan. Byte av en befintlig installation till en ny leder oftast till en energibesparing då utvecklingen hela tiden går framåt. Därför redovisas åtgärdsförslagen med en livscykelanalys för att kunna se om åtgärden är kostnadseffektiv. Är kostnaden för åtgärden för hög i förhållande till energibesparingen är den mer lämplig att byta ut när underhållsplanen och den tekniska livslängden kräver ett byte.

När och hur ska energideklarationen upprättas?

En energideklaration gäller i tio år efter att den är registrerad hos Boverket. Det är byggnadsägarens ansvar att den uppförs i rätt tid. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att dess byggnader energideklareras. Eftersom det är lag på energideklaration är det viktigt att den utförs och att den sätts upp i trapphuset för allmän beskådan. Kan du inte hitta den i din byggnad finns alla registrerade energideklarationer tillgängliga på Boverkets hemsida för beställning. Hittar du den inte i Boverkets register saknas giltig energideklaration för fastigheten och en besiktning måste göras.

Det är endast en oberoende energiexpert som kan utföra en energideklaration för bostadsrättsföreningar. En certifierad besiktningsman bokas in för en besiktning av den fastighet som ska energideklareras. Nya regler kräver att besiktningsmannen utför besiktningen på plats.

Behöver din fastighet energideklareras? Fyll i formuläret så återkommer vi med en offert

Pris på energideklaration

Vi lämnar ett fast pris på utförandet av tjänsten i förväg. Avgörande för prisnivån är t.ex. antalet byggnader, storlek, verksamhet i fastigheten samt teknisk utrustning. När besiktningen är gjord rapporteras deklarationen in för registrering hos Boverket varpå fastighetsägaren erhåller en kopia och en sammanfattning av deklarationen. Kontakta oss för att få en prisindikation.

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies