Logga in

Ta hjälp av våra jurister för att se över bostadsrättsföreningens stadgar

Har ni inte ändrat i er stadga sedan 2016 så har ni många anledningar att se över och justera er stadga - för nu ändras lagen igen! 

Ta hjälp av våra jurister
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Anpassa föreningens stadgar efter den nya bostadsrättslagen

Ändringarna i lagen 2016 innebar att vissa bestämmelser blev ogiltiga och borde ha rensats ut ur stadgan. Nya regler i bostadsrättslagen gäller från den 1 januari 2023, med tydligare och utvidgade bestämmelser kring vilka ändringar i lägenheten som kräver styrelsens samtycke. Dessutom ges styrelsen möjlighet att förverka nyttjanderätten till bostadsrätten, i de fall en medlem gör väsentliga ändringar utan tillstånd. På Nabo rekommenderar vi att din bostadsrättsförening anpassar stadgarna efter ändringarna i bostadsrättslagen.

En viktig anledning att se över stadgarna

Styrelsen är ansvarig att följa gällande regleringar och det är tryggt att ha uppdaterade stadgar enligt gällande lagar och praxis.

Förmånliga erbjudanden för din bostadsrättsförening

Vi på Nabo vill göra det enkelt för styrelser och det ska vara lätt att göra rätt. Låt våra fastighetsjurister se till att din förenings stadgar är anpassade efter gällande lagstiftning och praxis. Vi har tre erbjudanden som du hittar nedan: 

Vad är Nabo-stadgar?
Nabo-stadgar är mönsterstadgar som följer gällande lagstiftning och praxis för bostadsrättsföreningar. De är tydliga och enkla att tolka, vilket minskar risken för onödiga konflikter.

Vad innebär nya lagen för din förening?

Ägaren av en bostadsrätt har i dag relativt långtgående möjligheter att göra förändringar och renovera sin lägenhet. Något som förändras från 1 januari 2023, när tydligare regler införs om vad som gäller vid renovering av bostadsrätter. Fler åtgärder kräver nu uttryckligen tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen. 

Läs mer i Nabos artikel
Vi har tre förmånliga erbjudanden:
Erbjudande ett - baserbjudande
 • Genomgång av nuvarande stadgar utifrån lagändringarna 2016 och 2023.
 • Förslag på ändring av enbart de paragrafer som omfattas av lagändringarna.

Kostnad: 4 900 kronor, exklusive moms, för föreningar förvaltade av Nabo (ord pris 5 900 kr, exklusive moms)

Erbjudande två - Mönsterstadga
 • Genomgång av nuvarande stadgar.
 • Förslag på nya Nabo-stadgar, anpassade efter din förening.
 • Dokumentering av huvudsakliga ändringar i stadgarna.
 • Redogörelse för beslutsformalia.
 • Uppföljningsmöte, digitalt eller över telefon.
 • 1 justering av stadgeutkast efter uppföljningsmötet.

Kostnad: 12 900 kronor, exklusive moms, för föreningar förvaltade av Nabo (ord pris 15 900 kr, exklusive moms)

Erbjudande tre - Skräddarsytt
 • Genomgång av nuvarande stadgar.
 • Förslag på nya stadgar, anpassade och baserade efter din förenings gällande stadga, men uppdaterade och förtydligade på ett sätt som styrks av praxis.
 • Uppföljningsmöte, på plats, digitalt eller över telefon.
 • Justeringar i enlighet med föreningens önskemål
 • Dokumentering av huvudsakliga ändringar i stadgarna.

Kostnad: Debiteras på löpande räkning, men till ett kraftigt rabatterat pris om 2.000 kr/h, 
exklusive moms, för föreningar förvaltade av Nabo (ord pris 2.800 kr/h, exklusive moms).

Kontakta oss så hjälper vi dig
Möt några av våra jurister

Carl Thorfinn, Chefsjurist Affärsområdeschef Nabo juridik

E-post: carl.thorfinn@nabo.se

Tel.nr: 072 071 51 94

Mowri Kawsar, Fastighetsjurist 

E-post: mowri.kawsar@nabo.se

Tel.nr: 073-8067446

Douglas von Perner, Fastighetsjurist 

Epost:douglas.von.perner@nabo.se

Tel.nr: 070 271 62 90

Ta hjälp av Nabos fastighetsjurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies