Logga in

Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Men vilka möjligheter har bostadsrättsföreningens styrelse att ta ställning till uthyrningen? Vad händer om hyresgästen missköter sig? Vad måste brf:en göra? Nabos juristteam hjälper din förening att hantera olovlig andrahandsuthyrning.

Ta hjälp av Nabos jurister
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Är andrahandsuthyrning otillåtet?

Bostadsrättsföreningens samtycke krävs när andrahandsuthyrningen sker för självständigt brukande av lägenheten men det är inte självklart när sådana fall föreligger. Nabos jurister har lång erfarenhet av att bedöma andrahandsuthyrningar.

Det bör noteras att begränsningar i rätten att hyra ut bostadsrätten i andrahand inte kan införas i stadgarna.

Är andrahandshyresgästen störande?

Om det visar sig att andrahandshyresgästen är störande kan bostadsrättshavaren tvingas att säga upp hyresgästen eller så kan bostadsrätten sägas upp. Det ställs i regel höga krav för att få tillgripa någon av dessa åtgärder och uppsägningen måste ske på ett sätt som överensstämmer med lagens krav.

Uppsägningsprocesser kan vara långvariga, juridiskt krångliga och kostsamma. Då är det är viktigt att det blir rätt från början helt enkelt, vilket är precis vad din bostadsrättsförening får med Nabos juridiska rådgivning.

Du kan läsa mer om störningsärenden här.

Vilka rättigheter och skyldigheter har brf:en i samband med andrahandsuthyrning?

Bostadsrättsföreningen har vissa skyldigheter i samband med andrahandsuthyrningar. För det första är brf:en skyldig att ta ställning till andrahandsuthyrningen när begäran om samtycke inkommer. För det andra måste brf:en tillvarata andra bostadsrättshavares intressen.

Om otillåten andrahandsuthyrning av bostadsrätten förekommer så har brf:en rätt (och ibland skyldighet) att begära av bostadsrättshavaren att uthyrningen upphör om inte bostadsrättshavaren begär tillstånd av brf:en. Ytterst har brf:en rätt att förverka bostadsrätten under vissa förutsättningar. Nabos jurister bistår din bostadsrättsförening från bedömning av om samtycke krävs, kan läsa mer om uppsägning och förverkande här (länk till uppsägningssidan)

Medför andrahandsuthyrningen störningar eller skador på lägenheten så är brf:en skyldig att agera omedelbart. Men hur bör brf:en agera? Det är svårt att ge några generella förslag eftersom mycket hänger på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är bättre att ta hjälp av en jurist som är expert på området och undvika onödiga eller dyra processer.

Rätt att ta ut en särskild avgift vid andrahandsuthyrning

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift av bostadsrättshavaren för andrahandsuthyrningen upp till ett visst belopp. Att brf:en har rätt till detta, och till det beloppet, måste framgå av stadgarna. Ett tips är att inte ange ett exakt belopp utan att knyta an till lagens beräkningssätt som ändras över tid. Då behöver inte föreningsstämman godkänna beloppsändringar varje år.

Nabos jurister har lång erfarenhet av andrahandsuthyrning i bostadsrättsföreningar och är bekanta med såväl undvikande av risker som realiserande av chanser för brf:en.

Så kan Nabo hjälpa din förening

Vi bistår din bostadsrättsförening i att avgöra om styrelsens samtycke är nödvändigt för andrahandsuthyrningen

Vi kollar om bostadsrättshavaren har godtagbara skäl för andrahandsuthyrningen

Vi bistår om bostadsrättshavaren måste vidta rättelse om samtycke inte inhämtats

Vi hjälper dig avgöra om samtycke till andrahandsuthyrningen kan förenas med villkor

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Därför ska du ta hjälp av Nabos jurister

Thumb experts
Expertstöd

Vi hjälper dig fastställa om brf:en måste godkänna andrahandsuthyrningen och om giltiga skäl för andrahandsuthyrningen föreligger

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Åtgärdsförslag

Upprätta en åtgärdsplan om andrahandsuthyrningen visar sig vara otillåten eller om hyresgästen är störande eller skadlig för föreningen

Thumb baselinegavelblack48dpcopy
Representation

Vi representerar brf:en vid eventuell tvist, anspråk eller krav

Upptäck fler tjänster inom juridik
Säga upp hyresgäster

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Med Nabos jurister säkerställer du att din bostadsrättsförening gör vad som krävs, när det krävs och på rätt sätt. Läs mer här.

Uppsägning av bostadsrättsinnehavare

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Eftersom en uppsägning kan få stora konsekvenser är det viktigt att uppsägningen sker på rätt sätt. Läs mer

Störande grannar eller lokalhyresgäster

Störningar såsom buller, oljud, lukter och så vidare är ett vanligt inslag i brf. Det kan vara fråga om störande grannar eller lokalhyresgäster. Men vad räknas som störningar och hur ska föreningen hantera dem? Läs mer

Möt några av våra jurister

Douglas von Perner, Bitr. jurist

E-post: douglas.von.perner@nabo.se

Tel.nr: 070 271 62 90

Kristin Liatsou, Fastighetsjurist

E-post: kristin.liatsou@nabo.se

Tel.nr: 073 315 81 24

Mowri Kawsar, Bitr. jurist

E-post: mowri.kawsar@nabo.se

Tel.nr: 073-8067446

Ta hjälp av Nabos jurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies