Logga in

Ombildning till bostadsrätt

Drömmen om att äga sin bostad kan bli sann tillsammans med Nabo. Nabos jurister har över 20 års erfarenhet av ombildningar och har genomfört över 250 lyckade ombildningar. Med oss får du tillgång till en ombildningskonsult som leder hyresgästerna genom hela processen från bildandet av en bostadsrättsförening till dess att fastigheten tas över.

Ta hjälp av Nabos jurister
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Ta hjälp av erfaren jurist vid ombildning till bostadsrätt

Vi på Nabo hjälper er att förverkliga drömmen om att äga sin bostad. En ombildning ökar alltid gemenskapen i huset, bidrar till att boendemiljön förbättras och man känner glädje över att kunna påverka sin bostads utförande och sin boendekostnad. Hyresgästerna börjar med att gå samman och bildar en bostadsrättsförening. Det är första steget i en spännande resa innan en ombildning slutligen går i mål genom att föreningen senare köper fastigheten. 

Vid en ombildning får hyresgästerna en möjlighet att köpa lägenheten under marknadsvärdet vilket innebär att man inte behöver en kontantinsats för att kunna köpa. Av denna anledning har de flesta möjlighet att köpa sin lägenhet när fastigheten ombildas.

Teknik, juridik och ekonomi går hand i hand genom hela ombildningen vilket vi på Nabo erbjuder och samordnar.

Nabo Juridik är hyresgästernas ombud och ombesörjer med hjälp av erfarna och professionella personer besiktning av fastigheten och värdering av de blivande bostadsrätterna. Vi förhandlar med fastighetsägaren och banker, upprättar ekonomisk plan, köpehandlingar och allt underlag som krävs. 

Vi håller så många informationsmöten som behövs för att alla skall känna sig trygga med processen och få svar på samtliga frågor. Vi vägleder både styrelsen och hyresgästerna pedagogiskt och professionellt igenom ombildningen.

Man kan fortsätta hyra sin lägenhet av bostadsrättsföreningen om man av någon anledning inte kan eller vill köpa. En ombildning förutsätter dock, förutom att minst 2/3 röstar ja på stämman, att bankens krav på anslutning uppfylls. Bankerna kräver att fler än 2/3 av hyresgästerna köper för att ombildningen ska gå igenom.

Att ombilda hyresrätt till bostadsrätt 

Juristerna på Nabo några av Sveriges mest erfarna ombildningskonsulter

Det är många delar i en ombildning som kräver juridisk sakkunskap samt erfarenhet för att pedagogiskt kunna genomföra den. Vi på Nabo har över 20 års erfarenhet av ombildningar och har genomfört över 250 lyckade ombildningar och vill gärna var er ombildningskonsult och hjälpa er att förverkliga projektet. Vi leder hyresgästerna genom hela processen från bildandet av en bostadsrättsförening till dess att fastigheten tas över.

För oss är det viktigaste med ombildningsuppdraget att skapa sunda bostadsrättföreningar som är långsiktigt hållbara med nöjda bostadsrättshavare och kvarboende hyresgäster. 

Vad händer efter att ombildningen gått igenom

Naturligtvis vill vi på Nabo ta hand om föreningen efter genomförd ombildning genom ekonomisk och teknisk förvaltning. Detta innebär en trygghet för föreningen och en glädje för oss på Nabo.

Ombildning involverar fastighetsägaren, hyresgästerna, banker, besiktningsmän, intygsgivare och jurister. En ombildning tar vanligtvis ca 6 månader att genomföra. Nabo Juridik säkerställer att hela processen sker juridiskt korrekt och på ett sunt och hållbart sätt.

Ombildning till bostadsrätt kräver juridisk sakkunskap

Varför bör ombildningskonsulten vara jurist

Ombildning till bostadsrätt måste utföras i enlighet med gällande lagar. Genom oss på Nabo kan ni få kontakt med jurister som är experter på rättsområdet och som bidragit till flera lyckade ombildningar till bostadsrätt.

Ombildning till bostadsrätt kan innebära lägre boendekostnader samtidigt som bostaden blir en långsiktig investering. Detta då den kan stiga i värde och säljas i framtiden. Att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt har också den fördelen att de boende på ett helt annat sätt kan bestämma över sin egen boendemiljö. De har möjlighet att själva ta beslut om renovering och uthyrning som hyresvärden kanske inte hade godkänt.

Nabo ger er tillgång till ett expertteam

Beskrivningen av processen här ovan är ytterst komprimerad. En ombildning till bostadsrätt består av många steg som bygger på kunskap inom mer än ett rättsområde. Genom Nabo får ni tillgång till de experter ni behöver för att lyckas vid ombildning till bostadsrätt. 

Möt våra experter inom ombildningar

Johanna Albrektson

Ombildningskonsult och Fastighetsjurist

Epost:johanna.albrektson@nabo.se

Tel.nr: 076-771 60 22

Annette Olanders

Ombildningskonsult och Fastighetsjurist

E-post: annette.olanders@nabo.se

Tel.nr. 076 771 60 23

Så hjälper vi dig under en ombildning
  • Vi förhandlar med fastighetsägaren och banker
  • Upprättar ekonomisk plan
  • Tar fram köpehandlingar och allt underlag som krävs
  • Vi håller informationsmöten som behövs för att du ska känna dig trygg med processen och får svar på samtliga frågor
  • Vi vägleder både styrelsen och hyresgästerna igenom ombildningen
Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Därför ska du ta hjälp av Nabos jurister

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Få vägledning under hela processen

Vi vägleder både styrelsen och hyresgästerna pedagogiskt och professionellt igenom ombildningen.

Thumb baselinegavelblack48dpcopy
Vi är experter inom ombildning

Nabos jurister har över 20 års erfarenhet av ombildningar och har genomfört över 250 lyckade ombildningar.

Thumb baselinehowtoreggreen48dp
Tryggt och hållbart val

För oss är det viktigaste med ombildningsuppdraget att skapa sunda bostadsrättföreningar som är långsiktigt hållbara med nöjda bostadsrättshavare och kvarboende hyresgäster.

Låt Nabo ta hand om föreningen efter genomförd ombildning
Ekonomisk förvaltning

Vi sköter ekonomi, redovisning, finansierings- och skattefrågor, avisering och mycket mer. Få tillgång till marknadsledande kundportal, digital brevlåda och andra unika tjänster. Läs mer

Teknisk förvaltning

Vi hjälper med långsiktig planering, löpande skötsel, projektledning och specialisttjänster för fastighetens välmående och värde. Nabo erbjuder en rad olika tjänster inom teknisk förvaltning. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister. Läs mer

Kontakta våra jurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies