Logga in

Hyreskontrakt lokal

För många bostadsrättsföreningar är intäkter från lokalhyresgäster en viktig del av ekonomin. Riskerna vid uthyrning av lokal är större än vid uthyrning av bostadslägenheter. För att minimera riskerna är det viktigt att din brf:s lokalhyresavtal upprättas på rätt sätt, med ett korrekt och tydligt innehåll som är anpassat efter just era förutsättningar. 

Ta hjälp med upprättande av lokalhyresavtal
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Hyresavtal för lokal - ta hjälp eller skriva eget kontrakt?

Uthyrning av en lokal sker genom att ett hyreskontrakt för lokalen sluts mellan brf:en och den blivande hyresgästen. 

Har ni lokaler i er fastighet att hyra ut så är oftast väldigt positivt. Men det är speciella lagregleringar kring lokaler och gör man fel så kan fastighetsägaren (och ibland styrelser och även styrelsemedlemmar personligen) bli skadeståndsskyldiga om man gör fel. T.ex.  

Så vår rekommendation är alltid att anlita en av Nabos jurister när ni hanterar lokalhyresavtal som avser större intäkter.

Mall för hyreskontrakt

Det kan vara frestande att använda en mall för hyreskontrakt eller standardkontrakt istället för att anlita jurister. Vi har funnit att de mest nedladdade mallarna för hyreskontrakt har omfattande brister i verksamhetsanpassning, ansvarsreglering, uppsägningsvillkor och andra centrala villkor. Anpassade, heltäckande och korrekta lokalhyresavtal räddar föreningen från dyra och långvariga tvister senare.

Nabos juristteam har lång erfarenhet av kommersiell avtalshantering och lokalhyresavtal. Vi är väl medvetna om hur viktiga lokalhyresgäster är för brf:ens ekonomi och att det är angeläget att få till stånd ett avtal med hyresgästen. Vi hjälper din bostadsrättsförening med att, bland annat, identifiera risker, upprätta avtal och förhandla med motparten.

Verksamhetsanpassade lokalhyresavtal

En särskilt viktig del av lokalhyresavtal som sällan uppmärksammas i standardkontrakt eller vid egenskrivna hyreskontrakt för lokal är verksamhetsanpassning. Det innebär att hyresgästens måste driva en viss verksamhet under vissa förutsättningar för att få tillträda lokalhyresavtalet. 

Det finns många fördelar med verksamhetsanpassade lokalhyresavtal i form av ökad kontroll och minskade risker för brf:en. Att skriva verksamhetsanpassade hyreskontrakt för lokal kräver däremot förståelse för hyresgästens verksamhet och förhandlingar. Se till att det blir rätt från start och använd Nabos erfarna juristteam för att verksamhetsanpassa din brf:s lokalhyresavtal.

Tydliga och korrekta lokalhyresavtal - behåll kontrollen över lokalen

I själva hyreskontraktet för lokalen är det viktigt att avtalsvillkoren tydligt reglerar allt som kan tänkas hända i framtiden mellan parterna. Lokalhyresavtalets löptid, uppsägning av hyreskontraktet och villkor för förnyelse är väsentliga delar av avtalet. Även ett förbud mot att hyresgästen får överlåta sitt lokalhyresavtal är att rekommendera.

Ett centralt villkor för bostadsrättsföreningens trygghet är att lokalhyresgästens inte bör tillåtas ändra sin verksamhet. Det finns annars risk för att lokalhyresgästen börjar bedriva en verksamhet som är skadligare för byggnaden eller orsakar mer störningar utan att föreningen blir ersatt för detta. Brf:en kan då bli ersättningsskyldig till de andra boende för bland annat förlorat marknadsvärde av bostadsrätterna. 

Det är även möjligt för att i hyreskontraktet för lokalen avtala bort besittningsskyddet. Annars kan föreningen bli skyldig att betala en särskild ersättning vid förtida uppsägning av hyreskontraktet från bostadsrättsföreningens sida.

Ta hjälp av Nabo och undvik följande risker
Verksamhetsbyte

Genom att inte ange en viss verksamhet som ett villkor för lokalhyra kan lokalhyresgästen i vissa fall byta verksamhet utan brf:s godkännande.

Skador

Om inte lokalhyresgästens ansvar regleras på ett tydligt sätt kan skador av verksamhet uppkomma på byggnaden som brf:en ansvarar för att avhjälpa

Konkurs

Otydliga villkor för uppsägning av kontraktet kan medföra att lokalhyresgästen slutar betala hyra och går i konkurs på ett sätt som skadar brf:en mer än nödvändigt

Störningar

Om lokalhyresgästen orsakar störningar i byggnaden kan övriga boende ha rätt att sätta ned sina avgifter eller hyror till brf:en

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Därför ska du ta hjälp av Nabos jurister för hyreskontrakt

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Korrekta kontrakt

Vi hjälper dig upprätta och förhandla hyreskontrakt för lokalen

Thumb baselinepaymentsgreen48dp
Verksamhetsanpassning

Vi verksamhetsanpassar lokalhyresavtalet

Thumb team
Representation

Vi representera brf:en om hyresgästen begår ett avtalsbrott eller om annan tvist uppstår

Upptäck fler tjänster inom juridik
Uppsägning av lokalhyresgäst

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Eftersom en uppsägning kan få stora konsekvenser är det viktigt att uppsägningen sker på rätt sätt. Läs mer

Otillåten andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Men vilka möjligheter har bostadsrättsföreningens styrelse att ta ställning till uthyrningen? Läs mer

Störande grannar eller lokalhyresgäster

Störningar såsom buller, oljud, lukter och så vidare är ett vanligt inslag i brf. Det kan vara fråga om störande grannar eller lokalhyresgäster. Men vad räknas som störningar och hur ska föreningen hantera dem? Läs mer

Möt några av våra jurister

Douglas von Perner, Bitr. jurist

E-post: douglas.von.perner@nabo.se

Tel.nr: 070 271 62 90

Jonas Håmark, Bitr. jurist

E-post: jonas.hamark@nabo.se

Tel.nr: 073-020 55 92

Mowri Kawsar, Bitr. jurist

E-post: mowri.kawsar@nabo.se

Tel.nr: 073-8067446

Ta hjälp av Nabos jurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies